HỆ THỐNG VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU CỦA DƯỢC PHẨM MINH GIA

Miền Bắc
Vùng trồng dược liệu Tuyên Quang
Vùng trồng dược liệu Tuyên Quang
Sơn Dương - Tuyên Quang Xem đường đi
Điện thoại: 0915 940 999
Vùng trồng dược liệu Bắc Ninh
Vùng trồng dược liệu Bắc Ninh
Quế Võ - Bắc Ninh Xem đường đi
Điện thoại: 0915 940 999
Vùng trồng dược liệu Phú Thọ
Vùng trồng dược liệu Phú Thọ
Cẩm Khê - Phú Thọ Xem đường đi
Điện thoại: 0915 940 999