QUY TRÌNH SẢN XUẤT CAO DƯỢC LIỆU MINH GIA

Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Gia với vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP – WHO giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch và đảm bảo chất lượng để sản xuất cao cà gai leo.

Sản phẩm được Công ty ký kết hợp tác sản xuất với Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Dược Liệu – Viện Dược Liệu Quốc Gia giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất. Nhà máy sản xuất được chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP, là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trong thực hành sản xuất tốt các sản phẩm như : cốm, bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, cao lỏng, cao đặc, cao khô,…

Sản phẩm có tem bảo hành chất lượng và chống hàng giả của Viện Dược Liệu.

Chúng tôi xin được giới thiệu về quy trình sản xuất sản phẩm cao Cà Gai Leo của Minh Gia tại Nhà máy của Viện Dược Liệu

0915940999