TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU

Công ty TNHH Dược Phẩm Minh Gia hợp tác sản xuất cùng Trung Tâm Ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Dược Liệu – Viện Dược Liệu Trung Ương, sản xuất các sản phẩm từ thảo dược, mang lại các sản phẩm chất lượng và hiệu quả cao.

NHÀ MÁY CHUẨN GMP

Nhà máy sản xuất được chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP, là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trong thực hành sản xuất tốt các sản phẩm như : cốm, bột, viên nén, viên bao phim, viên nang cứng, cao lỏng, cao đặc, cao khô,…